Hírek

Elérhetőségek

"Gyermely visszavár " tanulmányi ösztöndíj

„Gyermely visszavár” Tanulmányi Ösztöndíj

 

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 26-án megtartott ülésén elfogadta a „Gyermely visszavár” Tanulmányi Ösztöndíj Programról szóló helyi rendeletét.

 

A rendelet lehetőséget teremt az önkormányzat által hiányszakmának nyilvánított szakmát adó képzésben középfokú és felsőfokú oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók számára ösztöndíj igénylésére.

 

Az ösztöndíj igénylésnél alapvető szempont, hogy az igénylő gyermelyi lakóhellyel rendelkezzék és életvitelszerűen is Gyermelyen éljen, továbbá vállalja, hogy képzettségének megszerzését követően foglalkoztatási jogviszonyt létesít gyermelyi székhellyel vagy telephellyel rendelkező, az ösztöndíj programban részt vevő munkáltatóval. Az ösztöndíj támogatás tanulmányi eredményhez is kötött, ehhez legalább 4,00 tanulmányi átlag, illetve a felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók részére a rendeletben meghatározott kreditpont elérése szükséges.

Az ösztöndíj támogatás rendszerébe a középfokú tanulmányokat folytató tanulók a középiskola I. évfolyamának elvégzését követően, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók pedig szintén az I. évfolyam elvégzése után kapcsolódhatnak be.

Az ösztöndíj támogatás egy tanulmányi évre, szeptember 1. és június 30. közötti 10 hónapra szól. Összege: 10.000,- Ft/hó. Az ösztöndíj összege a kérelmező bankszámlájára egy összegben kerül átutalásra a támogatás megállapítását követő hónap utolsó napjáig.

Az ösztöndíj támogatás fedezete az éves költségvetésben a helyi iparűzési adó bevétel. A munkáltató egyéb módon nem járul hozzá az ösztöndíj támogatáshoz.

 

A kérelmeket minden év október 15. napjáig lehet benyújtani, melynek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A kérelem lap az Önkormányzati Hivatalban igényelhető, vagy a www.gyermely.hu honlapunkról letölthető. Az elbírálás határideje minden év október 30. napja. A támogatás így november hónapban kifizethetővé válik. A támogatottak névsora nyilvános, az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hivatalos lapjában közzétételre kerül.

tisztelettel:

 

                                                                                                                                                              Kókai Rita

                                                                                                                                                             polgármester