Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás ebösszeírásról

 

Gyermely Község Önkormányzata

2821 Gyermely, Petőfi S. tér 1.  Telefonszám: 34/570-000.  e-mail: hivatal@gyermely.hu

 

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL

 

Tisztelt Lakosság !

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján „A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.” A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabályban foglalt és az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Aki az összeírás ideje alatt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve szándékosan a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat 5000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

 

Az ebnyilvántartási adatlap kitöltése és begyűjtése önkormányzati összeíró segítségével, Gyermely Község Önkormányzata megbízásával történik, aki a település összes ingatlanát felkeresi és Megbízólevél felmutatásával igazolja magát. Az összeírást végző személy neve: Makofkáné Szilcsanof Annamária.

 

Az adatgyűjtés időszaka: 2023. április 13. - június 30.

Lehetőség van arra, hogy az ebtulajdonos az ebösszeíró adatlapot elektronikusan kitöltse és beküldje az Önkormányzathoz. Ezt a www.gyermely.hu honlapon az „Intézze ügyeit elektronikusan” feliratra kattintva Gyermely Község Önkormányzata kiválasztása után /ügyindítás/ebösszeírás adatlap űrlap kikeresésével teheti meg.

Köszönjük, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét !

(Jelen összeírásnak nem célja az ebrendészeti hozzájárulás kivetése.)

 

                       Kókai Rita s.k.                              Mike Hajnalka s.k.

                        polgármester                                      jegyző