Hírek

Elérhetőségek

GYERMELY SZÉP HELY könyv kiadása

GYERMELY SZÉP HELY

Könyv Gyermely múltjáról és jelenéről

Tóth Krisztina és Fülöp Teréz több évig tartó alapos munkájának, levéltári, könyvtári, helyi irattári és személyes interjús kutatásának, gyűjtésének eredményeként megszületett a hiánypótló kötet, amely településünk múltját a legkorábbi emlékektől kezdve egészen napjainkig feldolgozza, a történelmi korokon átívelően követi.

Megtudhatjuk belőle, hogy Gyermely közössége mindenkori összetartásának, szorgalmának, kitartásának köszönhető mai életterünk. Őseink között az évszázadok alatt mindig voltak, akik áldozatos munkával, összefogással, szilárd hittel és meggyőződéssel gondoskodtak családjuk jóléte mellett a közösség fejlődéséről is. Láthatjuk azt is, hogy időről-időre felbukkantak olyan jelentős személyiségek a falu múltjában, akik aktívan alakították, céltudatosan formálták településünk történetét. Érdekes követni, hogyan vészelte át a falu az eddig csak a történelemkönyvekből ismert időszakokat. Izgalmas látni a mai családnevek több évszázaddal ezelőtti felbukkanását a korabeli iratokban...

Az 500 oldalas mű rengeteg színes fényképet tartalmaz, amelyek zömét a lakosságtól sikerült begyűjteni. Sokan segítették élményeikkel, emlékeik felidézésével is a munkát, amely ezáltal közösségünk közös eredményének is számít.

Pályázati forrás bevonásával sikerült a költségeket jelentősen csökkenteni, így könyvünk mára a nyomdába kerülhetett. A Falunapon tervezzük bemutatni egy kis ünnepség keretében, hogy együtt örülhessünk ennek a valódi mérföldkőnek Gyermely közösségi életében.

 

Csatolmány(ok):
Kép
GYERMELY SZÉP HELY könyv kiadása