Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beíratás 2021

HÍRDETMÉNY

2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás a
Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvodába (2821 Gyermely, Iskola u. 12.)

Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021.
szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett.
A felvétel eljárásrendje:
- Az óvoda – a járványügyi szempontok figyelembe vételével – beosztást készít a 2021/22. nevelési
évre történő beiratkozásra vonatkozóan.
A szülő/gondviselő 2021. május 10-11-12 napokon, 8-16 óra között személyesen írathatja be
gyermekét.
VAGY
- A szülő/gondviselő elektronikus úton is eljárhat. Ebben az esetben dokumentumokat
elegendő a nevelési év megkezdésekor bemutatni.
MINDKÉT ESETBEN SZÜKSÉG VAN, A SZÁNDÉKNYILATKOZAT KITÖLTÉSÉRE ÉS ANNAK AZ
ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ ELJUTTATÁSÁRA!

A beiratkozáshoz a szándéknyilatkozat letölthető a www.gyermely.hu oldalról. A kitöltött
jelentkezési lapot a gyermelyovi@gmail.com e-mail címre várjuk vissza.
Óvodánk felvételi körzete Gyermely település.
Ha a szülő, törvényes képviselő, nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni,
akkor erre irányuló szándékát – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével emailben: gyermelyovi@gmail.com vagy telefonon a 06 30 194 9227 számon az óvodavezetőnél
2021.05.12-ig jelezze!
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, döntését írásban közli a szülővel, a beiratkozástól számított
30 napon belül.
A szülők az esetleges fellebbezések módjáról, valamint egyéb tudnivalókról az óvoda vezetőtől kaphatnak
részletes felvilágosítást, a 06 30 194 9227 – es telefonszámon.

Gyermely, 2021. április 12.

Fridrichné Bitter Ildikó
intézményvezető