Hírek

Elérhetőségek

ÚJ HÉSZ TÁJÉKOZTATÓ

HÉSZ TÁJÉKOZTATÓ

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/2018. (IX. 5.) számú határozatával döntött Gyermely településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról.

A TÉR-T-TREND Kft. által készített tervdokumentációról, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek, államigazgatási szervek, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérése megtörtént.

A véleményezési szakaszt Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2022. (X. 4.) számú határozatával lezárta. Az Állami Főépítész KE/8/51-9/2023. számon, a záró szakmai véleményét kiadta.

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2023. (III. 8.) önkormányzati határozatával elfogadta a településszerkezeti tervét, valamint a

6/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelettel az új helyi építési szabályzatot,

melyek 2023. április 10. napjától hatályosak.

A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat a https://gyermely.asp.lgov.hu/uj-hesz-es-telepulesszerkezeti-terv-elfoga…  megtekinthető.

 

                                                                                                          Kókai Rita

                                                                                                         polgármester